Terugbetaal- en annuleringsbeleid

Reizen kunnen worden geannuleerd op de basis van de Algemene Voorwaarden artikel 9, deze voorwaarden zijn hieronder gespecificeerd. Bij annuleringen ben je de in deze staffel genoemde percentages van de reissom verschuldigd, eventueel meer betaalde bedragen worden terugbetaald.

Als je wilt opzeggen

Artikel 9 – Annulering door de Reiziger

9.1     Annulering

De Reiziger kan de boeking voor aanvang van de Reis annuleren. Annulering dient Schriftelijk te geschieden. De datum waarop de annulering door de Organisator wordt ontvangen, geldt als het moment van annulering. Bij ontvangst na 17.00u of buiten Werkdagen om wordt de volgende Werkdag gezien als de datum van ontvangst.

9.2     Annuleringskosten

Indien er een vlucht bij de Reis is inbegrepen dan is de Reiziger bij annulering de volgende bedragen verschuldigd:

a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 20% van het overige deel van de reissom; 
b. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 50% van het overige deel van de reissom;  
c. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht + 75% van het overige deel van de reissom;  
d. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom. 

Indien geen vlucht is inbegrepen is de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd: 
a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: 20% van de reissom; 
b. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom; 
c. vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom; 
d. vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

9.3     Vermindering aantal reizigers

Indien binnen één boeking het aantal Reizigers wordt verminderd, kan de Organisator naar keuze als annuleringskosten in rekening brengen:

  1. de in lid 2 van dit artikel genoemde standaard annuleringskosten, of;
  2. de gehele reissom van de geannuleerde persoon min de kostenbesparingen als gevolg van de annulering.

9.4     Annuleringskosten bij annulering ná een omgeboekte reis

Het kan voorkomen dat de Reiziger en Organisator de reis omboeken naar een later moment. Als de Reiziger de omgeboekte reis annuleert, bedragen de annuleringskosten tenminste het bedrag dat verschuldigd zou zijn als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd.

(voorbeeld: 14 dagen voor aanvang van de oorspronkelijke reis, wordt de reis omgeboekt naar 1 jaar later. 6 maanden voor aanvang van de omgeboekte reis annuleert de reiziger omdat hij niet meer wenst te reizen. De annuleringskosten zouden 20% van de reissom bedragen volgens artikel 9.2. De annuleringskosten zouden 75% van de reissom bedragen als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd. In dit geval geldt 75% van de reissom als annuleringskosten.)

9.5     Reistegoeden die uit coulance zijn uitgegeven

Indien een Reis is geannuleerd door de Reiziger en er uit coulance een reistegoed wordt toegekend, geldt (tenzij andere voorwaarden door de Organisator worden gecommuniceerd):

– het reistegoed dient binnen één jaar na toekenning van het reistegoed te zijn besteed.

– de nieuwe reis dient binnen twee jaar na toekenning van het reistegoed te zijn aangevangen.

– het reistegoed is gebonden aan de Reiziger en niet overdraagbaar.

– het reistegoed kan enkel worden ingezet voor dezelfde Reis op een later moment.

– indien de reis op een later moment duurder is, wordt het prijsverschil doorbelast aan de Reiziger.

– indien de Reiziger de Reis annuleert die is geboekt met een uit coulance toegekend reistegoed vervalt het reistegoed.

Wij raden iedereen dringend aan om een annuleringsverzekering af te sluiten!

Zodra uw annulering is ontvangen sturen wij je een mail met daarin de berekening van het door jou verschuldigde bedrag en het bedrag dat wij aan je gaan terugbetalen, indien van toepassing.

De terugbetaling kan tot maximaal 2 weken in beslag nemen.

Neem contact op met {factureren@buitenbenig.nl} voor vragen over terugbetalingen en annuleringen.

%d bloggers liken dit: