Het Jaomerdal oftewel het Jammerdal.

Grenzend aan de zuidrand van Venlo en ingeklemd tussen deze stad en de A74 ligt het Jaomerdal. Een belangrijk deel van het gebied is vergraven voor de winning van klei en grind. Deels had dit een kleinschalig karakter waardoor het gebied een sterke afwisseling heeft gekregen. Dat uit zich onder andere in een hoge diversiteit aan planten en dieren. Het gebied kent ook een rijke historie die op een aantal plaatsen goed te zien is. Het gebied is vrij toegankelijk op wegen en paden.

De naam Jaomerdal is altijd al aanleiding geweest voor fantasievolle speculaties en veronderstellingen.
Het verhaal gaat dat Ambiorix, koning der Eburonen, in 54 v.Chr. een zware veldslag won van Caesar. Het leger van Caesar werd “ergens” in een moerassig dal in een hinderlaag gelokt en afgeslacht, waarbij de gewonde soldaten aan hun lot werden overgelaten. Hun gejammer (gejaomer) was dagenlang tot in de verre omtrek te horen. De afstand tot de Rijn en de beschrijving van de locatie zouden op dit gebied van toepassing kunnen zijn, en zo ontstond het typoniem Jammerdal, een naam ontleend aan een historische gebeurtenis.

Terug naar ‘Struinen door de Maasduinen’

%d bloggers liken dit: